Hulp nodig van de Goedkoopste Energieleverancier? Bel onze helpdesk 020-5317675(ma-vr van 9:00 tot 18:00)
Unique selling points

Goedkoopste Energieleverancier

Energiekamer

Energiekamer

De energiekamer ziet toe op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De energiekamer is in het leven geroepen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit en ressorteert onder de Minister van Economische zaken. De energiekamer bestaat uit verschillende disciplines zoals economie, techniek, recht en bestuurskunde. Voorheen heette de Energiekamer Directie Toezicht Energie (DTe). De energiekamer houdt zich met name bezig met leveringsvergunningen van energiebedrijven, tarieven van levering en transport en boeteclausules. Tevens staat Goedkoopste energieleverancier onder toezicht van de energiekamer.